★ In Mongolia/일상2012. 8. 10. 23:54

 독일사람이 운영하고 있는 호텔몽골리아

 울란바타르 시내에서 30분 거리에 위치하고 있으며 주위에 나무와 강이 있어 바람 쐬러 가기에는 좋은곳

입장료 천투그릭 그리고 여름철에만 운영을 한다고 합니다.

 

Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | 1/200sec | F/10.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2012:08:08 15:52:41

 

Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | 1/500sec | F/8.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2012:08:08 15:36:22

 

Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | 1/500sec | F/8.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2012:08:08 15:37:17

 

Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | 1/500sec | F/8.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2012:08:08 15:38:37

 

Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | 1/500sec | F/8.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2012:08:08 15:40:41

 

Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | 1/800sec | F/8.0 | -0.67 EV | 16.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2012:08:08 15:52:05

 

Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | 1/100sec | F/5.0 | +0.33 EV | 24.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2012:08:08 16:06:42

Posted by 김헌중, 줌롤, zoomlol, 개인홈페이지, slr클럽, zoomlol

댓글을 달아 주세요